sgipiwch i'r Prif Gynnwys
Adnewyddu eicon

Chwilio am ddechrau o'r newydd?

Nid oes raid i chi roi'r gorau i gysuron dinas fawr er mwyn cael bywyd yn arafach. Mae gan Sudbury gyfleoedd gwaith da, siopa ac adloniant mawr. Symud i gartref sengl fforddiadwy gydag iard gefn fawr. Treuliwch lai o amser yn cymudo a mwy o amser yn archwilio natur a hamdden awyr agored wrth eich drws. Dewch i weld drosoch eich hun beth sydd gan Sudbury i'w gynnig.

#99
Dinas Hapus yng Nghanada - Buzzfeed
$20000
Pris cyfartalog cartref ar wahân gyda dreif ac iard gefn
50
Llynnoedd y gogledd ar gyfer nofio, cychod, pysgota
30th
Y lle gorau yng Nghanada i ieuenctid weithio - RBC

Gadewch inni eich helpu chi i symud i Sudbury!

Lleoliad

Sudbury - Map lleoliad

Ble mae Sudbury, Ontario?

Ni yw'r goleuadau traffig cyntaf 390 km (242 milltir) i'r gogledd o Toronto ar Hwy. 400 i Hwy. 69. Rydyn ni bedair awr i Toronto, yn bennaf ar briffordd pedair lôn, ac ychydig dros bum awr o Ottawa.

Yn ôl i ben y dudalen